Training Prove2Move voor Beoordelaars

Home » Training Prove2Move voor Beoordelaars
MBO College Hilversum – afdeling Gezondheidszorg werkt met de examenproducten van Prove2Move en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examinering van de studenten. MBO College Hilversum – afdeling Gezondheidszorg dient zich hiervoor zowel richting studenten als de inspectie te kunnen verantwoorden.

Wij vinden het daarom van groot belang de beoordelaars zo goed mogelijk in te werken betreffende het examen en daardoor de betrouwbaarheid van de afname zo goed mogelijk te borgen. Om die reden bieden wij de training ‘Prove2Move voor Beoordelaars’ kosteloos aan en zien dit als een investering in een lange en vruchtbare samenwerking. Om een examen te mogen beoordelen verzoeken wij deze training te volgen. De beoordelaar van het examen is een ander persoon dan de begeleider van de student.

Om deel te kunnen nemen aan een training vragen wij van de beoordelaar:

 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring in de beroepspraktijk.
 • Een opleidingsniveau dat gelijk is aan of hoger is dan de opleiding waarvoor de student het examen gaat afleggen.
 • Dat de deelnemer beoordelaar is of wordt van een student van de afdeling Gezondheidszorg, MBO College Hilversum.
Door het aanbieden van een training voor beoordelaars beogen wij het volgende:
 • Benodigde kennis van de examenopdrachten en de daarbij behorende beoordelingssystematiek van Prove2Move.
 • De rol van begeleider en beoordelaar te scheiden tijdens het examen.
 • Toenemende professionalisering van de beoordelaar.
 • Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen beoordelaars onderling (modereren).
 • De beoordelaars ontwikkelen meer zicht op wat er verwacht kan worden van een beginnend beroepsbeoefenaar.
 • Borging van de kwaliteit van de beoordeling.
 • Gelijke kansen voor de studenten tijdens de examinering. De training Prove2Move voor beoordelaars bestaat uit 2 onderdelen:
 • Online voorbereiding
 • Groepsbijeenkomst
Heeft u beide onderdelen gevolgd (100%) dan ontvangt u een Bewijs van deelname. Dit is 5 jaar geldig.

Op dit moment bieden wij de training geheel online aan:
Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams om contact te leggen tijdens de trainingen. U kunt alleen deelnemen wanneer u beschikt over een device met camera en microfoon. Een laptop of vaste computer is het meest geschikt. Via een mobiele telefoon kunt u ook contact maken, maar het kan dan lastiger zijn om bijvoorbeeld bestanden/opdrachten goed in beeld te krijgen.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijfvoorwaarden

Inschrijvingsformulier trainingen

Scroll naar boven